You have completed 0% of this survey
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

DIVINFOOD-Sverige

Hur ser framtiden ut för växtbaserade livsmedelskedjor när det gäller miljöfrågor?

Hjälp till att bestämma genom detta medborgarsamråd!

Den här enkätstudien en del av det europeiska DIVINFOOD-projektet som involverar forskare och partner* i sju länder (Danmark, Frankrike, Italien, Portugal, Schweiz, Sverige och Ungern) för att stödja utvecklingen av växtbaserade livsmedelskedjor i förhållande till miljöutmaningar. Målet är att tillsammans med medborgarna skapa en färdplan för dessa kedjors framtid, från produktion till marknadsföring. Den består av fyra delar och beräknas ta ca 15-20 minuter att besvara. Färdplanen kommer att delas brett med yrkesverksamma inom jordbruk och livsmedel samt med beslutsfattare inom den offentliga politiken. Innan du bestämmer dig för att delta i detta samråd bör du läsa igenom sekretesspolicyn nedan noggrant. Tack på förhand för ditt bidrag! (frågeformuläret kommer att avslutas den 17 juli 2022)

* Jordbruksproducentorganisationer, små livsmedelsföretag, organisationer för jordbruks- och landsbygdsutveckling, tekniska institut, konsumentföreningar, restaurangföreningar, lokala myndigheter, utvecklare av öppen källkod

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom bidragsavtal nr 101000383. Det samordnas av det franska nationella forskningsinstitutet för jordbruk, livsmedel och miljö (INRAE). Partner: ACC, ACTIA, ADECA, AgriKulti, BioCivam 11, Budapest municipality, CookingLab, CRBA, CREA, DVF, FiBL, FIRAB, ICOEL, INRAE, INRAE Transfert, IPBR, mPmC, Nordisk Ravara, OMKI, Open Food Facts, Open Food France, University of Pisa, University of Evora, University NOVA de Lisboa, SLU, SVET.

Det finns 31 frågor i denna enkät.

Information om ditt deltagande i forskningsprojektet DIVINFOOD

Det franska nationella institutet för forskning inom jordbruk, livsmedel och miljö (INRAE) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bjuder in dig att delta i ett forskningsprojekt som delvis bygger på ett medborgarsamråd där vi söker dina svar. Forskningsprojektet i fråga heter DIVINFOOD (Samutformning av interaktiva korta och medelstora livsmedelskedjor för att värdera agrobiodiversitet i hälsosamma växtbaserade livsmedel) och finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för dess ramprogram Horisont 2020. Det samordnas av INRAE, startade den 1 mars 2022 och är tänkt att pågå i fem år.

DIVINFOOD syftar till att utveckla livsmedelskedjor som värderar agrobiodiversitet och upphandlar växtbaserade livsmedel som är bra för hälsan, jordbrukarna och planeten. För att uppnå detta genomförs samråd och intervjuer i flera regioner i Europa. I detta fall hanteras samrådet av INRAE och DIVINFOOD-partner från de olika berörda länderna, inklusive SLU, och informationen kommer att behandlas av INRAE. Det står dig fritt att delta eller inte delta i samrådet. Den information som du lämnar under samrådet kommer endast att användas på ett säkert sätt av INRAE och endast för de forskningsändamål som anges ovan. Din information kommer inte att användas i kommersiellt syfte, och den kommer inte att delas med andra parter. Din information kommer att lagras under bästa möjliga säkerhets- och konfidentialitetsvillkor under forskningsprojektets löptid och upp till fem år efter projektets slut, det vill säga fram till den 28 februari 2032. Efter detta datum kommer informationen att arkiveras i enlighet med den franska "Heritage Code".

I enlighet med Europeiska unionens förordning om skydd av personuppgifter (GDPR 2016/679) har du rätt att få tillgång till, ändra, invända och radera din information. Om du vill utöva denna rättighet eller få tillgång till din information kan du kontakta Georg Carlsson från SLU, e-mail: Georg.Carlsson@slu.se, eller Yuna Chiffoleau från INRAE, e-post: yuna.chiffoleau@inrae.fr, och lämna all information som INRAE behöver för att hitta ditt svar (eftersom vi inte samlar in din identitet). Observera att INRAE har ett dataskyddsombud som du kan kontakta:  Nathalie Gandon, e-post: nathalie.gandon@inrae.fr. Du kan också lämna in ett klagomål genom att skriva till CNIL på följande adress:  Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrike, eller via http://www.cnil.fr/.

Det står dig fritt att tacka ja eller nej till att delta i detta samråd. Om du accepterar att delta har du rätt att låta bli att svara på några frågor eller lämna frågeformuläret obesvarat när som helst utan att ange några skäl för det.