You have completed 0% of this survey
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

DIVINFOOD-Danmark

Undersøgelse om udvikling af fremtidens bæredygtige fødevarer

Giv din mening til kende her!

 

Dette spørgeskema er en del af et europæisk DIVINFOOD-projekt, der involverer forskere og partnere* i 7 lande (Danmark, Frankrig, Ungarn, Italien, Portugal, Sverige, Schweiz) for at støtte udviklingen af plantebaserede fødevarekæder i forhold til miljømæssige udfordringer. Formålet er at udvikle en køreplan sammen med borgerne for disse kæders fremtid, fra produktion til markedsføring. Spørgeskemaet består af 4 dele og tager 15-20 minutter at besvare. Køreplanen vil blive bredt delt med fagfolk inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Før du beslutter dig for at besvare dette spørgeskema, bedes du læse nedenstående fortrolighedspolitik omhyggeligt. På forhånd tak for dit bidrag (spørgeskemaet afsluttes den 17. juli 2022).

*landmandsorganisationer, små fødevarevirksomheder, organisationer for landbrug og udvikling af landdistrikter, tekniske institutter, forbrugerorganisationer, restaurationsforeninger, lokale myndigheder, open source-udviklere

 

Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101000383. Det koordineres af det franske nationale institut for forskning i landbrug, fødevarer og miljø, INRAE. Partnere: ACC, ACTIA, ADECA, AgriKulti, BioCivam 11, Budapest municipality, CookingLab, CRBA, CREA, DVF, FiBL, FIRAB, ICOEL, INRAE, INRAE Transfert, IPBR, mPmC, Nordisk Ravara, OMKI, Open Food Facts, Open Food France, University of Pisa, University of Evora, University NOVA de Lisboa, SLU, SVET.

 

Der er 31 spørgsmål i undersøgelsen.

Oplysninger om din deltagelse i DIVINFOOD-forskningsprojektet

Det franske nationale institut for forskning inden for landbrug, fødevarer og miljø (INRAE) og Dansk Vegetarisk Forening (DVF) inviterer dig til at deltage i et forskningsprojekt, der delvist er baseret på en forbrugerundersøgelse. Forskningsprojekt hedder DIVINFOOD (Samkonstruktion af interaktive korte og mellemstore fødevarekæder for at øge agrobiodiversiteten i sunde plantebaserede fødevarer) og er finansieret af Europa-Kommissionen gennem rammeprogrammet Horisont 2020. Det koordineres af INRAE, startede den 1. marts 2022 og er planlagt til at vare fem år.

DIVINFOOD har til formål at udvikle fødevarekæder, der øger agrobiodiversiteten og skaffer plantebaserede fødevarer, som er gode for sundheden, landmændene og planeten. For at nå dette mål gennemfører vi spørgeskemaer og interviews i flere regioner i Europa. I dette tilfælde forvaltes spørgeskemaet af INRAE og DINVINFOOD-partnere i de forskellige involverede lande, herunder DVF, og oplysningerne vil blive behandlet af INRAE. Det står dig frit for om du vil deltage. De oplysninger, som du giver i undersøgelsen, vil blive brugt på en sikker måde af INRAE og kun til de forskningsformål, der er beskrevet ovenfor. Navnlig vil dine oplysninger ikke blive anvendt til kommercielle formål, og de vil ikke blive videregivet til andre parter. Dine oplysninger vil blive opbevaret under de bedste sikkerheds- og fortrolighedsbetingelser i hele forskningsprojektets varighed og op til fem år efter projektets afslutning, dvs. indtil den 28. februar 2032. Efter denne dato vil oplysningerne blive arkiveret i henhold til den franske arvelov.

I overensstemmelse med EU's forordning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR 2016/679) har du ret til at få adgang til, ændre, gøre indsigelse og slette dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret eller at få dine oplysninger, bedes du kontakte Katrine Ejlerskov, fra DVF, e-mail: katrine.ejlerskov@vegetarisk.dk, eller Yuna Chiffoleau fra INRAE, e-mail: yuna.chiffoleau@inrae.fr, og give alle de oplysninger, der er nødvendige for, at INRAE kan finde dit svar (da vi ikke indsamler din identitet). Bemærk, at INRAE har en databeskyttelsesansvarlig, som du kan kontakte:  Nathalie Gandon, e-mail: nathalie.gandon@inrae.fr. Du kan også indgive en klage ved at skrive til CNIL på følgende adresse:  Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrig, eller online på http://www.cnil.fr/.

Det står dig frit for at acceptere eller afvise at deltage i denne undersøgelse. Du har ret til at undlade at besvare spørgsmål og du kan altid trække dig ud af spørgeskemaet på et hvilket som helst tidspunkt uden at give en begrundelse herfor.